domingo, 24 de maio de 2015

ESPAÑA- MARROCOS: gráficas, tábos de datos e cuestionario

O alumnado de 3º de PDC do IES Antón Losada, na clase de Ámbito Científico (en colaboración co Departamento de CC SS) traballou cos datos socioeconómicos de España e Marrocos, elaborando unha presentación coas gráficas onde se plasman as profundas diferenzas entres ambos países.
Noutro documento presentamos nunha táboa eses mesmos datos, ampliados, e un cuestionario para analizar e reflexionar sobre estas cifras, centrándonos sobre todo na súa repercusión no benestar das persoas.


Ningún comentario:

Publicar un comentario